Zilverpoets

Eco
Brengt natuurlijke glans makkelijk en snel terug.


Speciaal ontwikkeld voor het veilig reinigen en poetsen van uw kostbare edelmetalen. Geschikt voor het gebruik op zilver, goud, aluminium, chroom en gegalvaniseerde oppervlakken.

1. Goed schudden.

2. Aanbrengen met een zachte doek.

3.Voor het opdrogen uitpoetsen met een droge, zachte doek.Bevat: Tridecanol, branched, ethoxylated.

 H318

 - Veroorzaakt ernstig oogletsel, 

P102

 - Buiten het bereik van kinderen houden, 

P280

 - oogbescherming dragen, 

P305+ P351+P338

 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen, 

P310

 - Onmiddellijk een arts raadplegen.

Kinderveilige sluiting.

Populair

Anderen kochten ook

Toon alle producten
Persoonlijke schoonmaaktips

Handige tips

Toon alle tips